Dansen!

Iedereen kan dansen. 

Veel mensen zijn gek op dansen. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat ze niet kunnen dansen. 

Ik geloof daar helemaal niets van: iedereen kan dansen. Misschien niet zoals mensen vaak denken dat het hoort, of helemaal in een ritme, of precies volgens een bepaald patroon. Als ik zeg dat iedereen kan dansen, dan heb ik het niet over balletdansen of stijldansen of hiphop. Iedereen kan dansen omdat iedereen een lichaam heeft dat beweegt. Want zodra u opstaat, loopt, knielt, omdraait – bent u al in beweging en dat is de basis van het dansen: in beweging komen. 

Wie niet bang is om in beweging te komen, kan op eigen tempo in beweging komen en ontdekken wat de dans te bieden heeft. Er zijn al zoveel mensen die dit gedaan hebben en ontdekten wat een vreugde en plezier het kan bieden, dat het de moeite waard is om het een keer te proberen!

Op deze pagina zijn enkele foto's van eerdere bijeenkomsten opgenomen.


Een plaats om te dansen

Voor mij is dansen bidden met mijn lichaam. Dat doe ik in de Gemeenschap De Hooge Berkt, een plaats voor geloofsontmoeting in het Brabantse Bergeijk. Ik leef en werk al vele jaren met vreugde op deze plaats. 

In deze gemeenschap ben ik meer en meer geboeid geraakt in de Bijbel als het grote verhaal, waarin we ons persoonlijke en gezamenlijk kleine verhaal kunnen spiegelen.

Als theologe ben ik altijd met woorden bezig en de mogelijkheden van taal blijven me fascineren. In de liturgie geven we in woord en in stilte uitdrukking aan ons geloof. Maar op regelmatige tijden geef ik een dansprogramma, soms in combinatie met Bibliodrama. 

Dat doen we altijd in de kapel, de Roeach, het Hebreeuwse woord voor ‘adem, geest’. De kapel is een plaats om op adem te komen en ons leven met geestkracht te laten inspireren.

Dansen kan adembenemend zijn, dansen op deze plaats brengt meestal een goed evenwicht tussen de eigen adem en de inspiratie die je gegeven wordt.

© Leonie van Straaten 2009 - 2018