Ontstaan

Als kind danste ik graag.

Met mijn jeugdvriendin leende ik boekjes uit de bibliotheek met volksdansen, die we samen gingen leren en opvoeren voor onze ouders. Al jong ging ik op klassiek ballet. Ik overwoog een professionele beroepsopleiding in deze richting, maar koos uiteindelijk voor theologie. In mijn tienerjaren was ik actief in parochie en gemeenschapsleven en ook daar kon ik met dans veel tot uitdrukking brengen.

Ik werd met enkele anderen geschoold door Ronnie Sequira, een Indiër die zijn theologische ontwikkeling geheel in het kader van liturgie en beweging plaatste. Hij leerde me de uitdrukking van binnenuit te laten opkomen en de verschillende bewegingen met een groep tot dans te maken. Een unieke weg van inhoud naar beweging. 

Later leerde ik de Zevende Hemel kennen en volgde de jaartraining Bibliodrama en dans, wat de juiste aanvulling bleek. Een unieke weg van beweging naar inhoud. Het spelplezier, de ontdekking van alle mogelijkheden van je lichaam en de toepassing op inhoud van teksten, symbolen, beelden is een werkbare vorm van dans voor jong en oud.

Daarnaast werk ik met voorgangers en/of mensen uit het volk aan hun houding binnen de liturgie. Het staan, zitten, knielen, buigen vraagt om bewustwording. En een dansante uitdrukking binnen de liturgie blijkt een verrijking voor de vierende gemeenschap. Ik begeleid mensen of een groep om nieuwe vormen te ontwikkelen. 

Literatuur

Hier vindt u enkele literatuursuggesties voor een verdere verdieping in Woord in beweging:

 • Marian van Amsterdam: Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode; …Dans binnen de liturgie…? in: Liturgie in Perspectief 4, Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk, 1995
 • Riëtte Beurmanjer: Loze Woorden, Levende Lijven, verslag van een onderzoek naar de rol van dans in de kerken in opdracht van Hervormd Evangelisatorisch Beraad, 1998
 • Riëtte Beurmanjer: Aantekeningen over dans en spiritualiteit, Vrije Universiteit, 2002
 • David Brown: God & Grace of Body, Oxford, 2007
 • Met lijf en leden, themanummer van Eredienstvaardig, tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek, jrg. 23, nr. 4, 2007
 • Mary Joyce: First steps in Teaching Creative Dance to Children, Maryfield Publishing Company, 1980
 • Alma Lanser: Spirituele leerprocessen in een agogische context in Angela Roothaan en Joke van Saane (red.) Wat is wijs? Reflecties op spirituele vorming, Kampen, 2005
 • Gerard Lukken: Liturgie en zintuiglijkheid. Over de betekenis van lichamelijkheid in de liturgie, Gooi en Sticht, Hilversum, 1990
 • Valerie Preston-Dunlop: Dansen nader bekeken, handboek voor het maken en bespreken van choreografieën, IT&FB/LCA, 1998
 • Charlotte Querido: Genezen door dans en gebaar, Fagus Aalten
 • Charlotte Querido: Leven in dans. Leerboek danstherapie, Fagus Aalten, 1996
 • Waltraud Schneider: Tanzend beten – betend tanzen, Beispiele für Gottesdienste in Gemeinde und Gruppe, Herder Freiburg, 1996
 • Leonie van Straaten: Het Woord in beweging, gehouden op een themadag in Abdij van Berne, 2008 
© Leonie van Straaten 2009 - 2018