Privacy Policy

Wie zijn wij

Dit is een website van Leonie van Straaten. Het adres van de website is: https://hetwoordinbeweging.nl.

This is a website of Leonie van Straaten. The address of the website is: https://hetwoordinbeweging.nl.

Cookies

Deze website gebruikt geen cookies. Daarom hoef je ook niet in te stemmen met welke cookies jij accepteert.

This website does not use cookies. That is why you do not have to agree with which cookies you accept.

Met wie delen wij data

Wij verzamelen alleen statistische informatie over het gebruik van deze website. Er wordt geen andere data van jou op deze website verzameld, en we delen dus niets met anderen.

We only collect statistical information about the use of this website. No other data is collected from you on this website, so we do not share it with anyone.