Great Britain

Het Woord in Beweging

Bibliodans

Bibliodans is een methode om in beweging te onderzoeken wat een Bijbelverhaal, een levensthema of een symbool jou te zeggen heeft. Het is expressieve dans als een spirituele oefening, waarin je je opent voor iets van Gods aanwezigheid. Het is een dialoog in beweging. Daarom is deze methode ook heel geschikt voor geestelijke begeleiding en retraites.

Uitdagend, uitnodigend, speels en volkomen serieus vertelt je lichaam jou wat je met je verstand nog niet wist. Het lichaam liegt nooit, als je je opent voor wat het je doet. Ervaring met dans is niet nodig, maar plezier in bewegen wel.

Leonie van Straaten

Spiraal2
Bibliodans

Een programma Bibliodans duurt meestal 1,5 uur en verloopt volgens een redelijk vast patroon: opwarming van het lichaam, exploratie van beweging via woorden, beelden of muziek, een tekst lezen en vervolgens een gedeelte van de tekst in beweging brengen.

De methode is gebaseerd op het schema van Rudolf van Laban, die beweging ordent naar ritme, tempo, ruimte en kracht. Het begint altijd bij aankomen in het lichaam en loskomen van het denken. Deze methode helpt iedereen om te gaan bewegen. Het laat ervaren dat het lichaam een eigen taal en eigen mogelijkheden heeft, die kunnen via deze weg worden ontdekt en ingezet.

Programma aanbod

Het spelend bewegen, onderzoeken hoe een woord in je lichaam woont en jou in beweging brengt: het zou zomaar kunnen dat het lichaam informatie geeft, herinneringen of verlangen oproept waar je je nog niet zo bewust van was.

Locatie: Gemeenschap de Hooge Berkt

Spiraal3
Retraite met beweging

Een aanbod voor ieder die tijd en ruimte wil maken om te bewegen met lichaam en geest. Dit geeft (nieuw) zicht op waar je bent aangekomen in het leven.

Je komt met een eigen vraag of levensthema en bespreekt dit met je begeleider. Iedere dag werk je een uur met haar in de kapel, in gesprek en in dans. Je krijgt op basis van dit uur een tekst, gedicht of afbeelding mee voor je meditatietijd.

De reflecties zijn uitgangspunt voor het werkuur op de volgende dag. De stilte nodigt je uit tot inkeer én expressie. Je onderzoekt je innerlijke ruimte met beweging. Zo ontvouwt zich een weg, jouw weg.

Programma aanbod

Individuele retraite met beweging
Je leeft maximaal zes dagen in stilte, iedere dag heb je een uur persoonlijke begeleiding met dans en gesprek. Na dit contactuur krijg je een tekst of afbeelding mee voor eigen overweging, gebed, meditatie. Bijbelse teksten, mystieke teksten, poëzie of afbeeldingen kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Breng schrijfspullen en een Bijbel. Gemakkelijke kleding, warme sokken of dansschoentjes en ook wandelschoenen zijn aanbevolen. Je kunt als je wilt gebruik maken van het atelier om te tekenen, schilderen of boetseren.

Data in overleg. Maximale duur van dinsdag 10.30 tot zondag 13.00 uur

Locatie: Gemeenschap de Hooge Berkt

Individuele retraite met beweging in groepsverband
Je leeft vijf dagen in stilte, op het ritme van Gemeenschap De Hooge Berkt en je hebt dagelijks een uur persoonlijke begeleiding van een van de begeleiders in dans en gesprek.

Bijbelse teksten, mystieke teksten, poëzie of afbeeldingen kunnen daarbij behulpzaam zijn en je krijgt dagelijks een tekst mee voor persoonlijke meditatie. Opening en afsluiting van deze retraiteweek is gezamenlijk en iedere avond is er met de groep een meditatieve dagsluiting met ruimte om te delen en te bewegen.

Breng gemakkelijke kleding, warme sokken of dansschoentjes mee; een flesje water is aanbevolen.

Locatie: Gemeenschap de Hooge Berkt

Retraitedag met beweging

Voor wie af en toe een pas op de plaats wil maken, om in beweging en stilte te kijken naar de levensweg, is deze vorm van geestelijke begeleiding een kans.

De begeleider biedt bij deze dansante werkvorm een schouwend oog, leest de beweging en geeft impulsen voor een vervolg. Zij is op deze wijze getuige van jouw meditatie in beweging. Deze begeleiding is persoonlijk, niet in een groep.

Programma aanbod

Je komt in de ochtend, vertelt over je vraag of verlangen en die ga je in beweging onderzoeken, onder begeleiding.

Na het werkuur heb je stille tijd voor reflectie en meditatie met een Bijbeltekst. Aan het einde van de dag kijk je met de begeleider samen terug. Soms wordt dan een nieuwe dag gepland, een andere keer blijft het bij deze dag.

Data in overleg.

Locatie: Gemeenschap de Hooge Berkt

Over mij

Altijd heb ik graag gedanst. Als kind bedacht ik met een vriendinnetje volksdansen en later ging ik op ballet. Heerlijk vond ik het, om mijn lichaam in beweging te ervaren en er iets moois mee te doen.

Als volwassene leerde ik dansen met en zonder teksten, expressief en meditatief. Enkele jaren later volgde ik de opleiding Bibliodans bij Riëtte Beurmanjer. Zo kwamen alle ervaringen uit mijn leven bij elkaar en wist ik: Dansen is bidden met mijn lichaam, aankomen bij jezelf, de ander en de Ander. Zo wil ik het Woord in beweging brengen.

Ik ben getrouwd met Jeroen Cornelissen en ik leef en werk met plezier in de oecumenische Gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk. Ik ben sinds 2017 priester van het Oudkatholieke bisdom Utrecht en werk als assisterend pastoor in de parochie Eindhoven en als studentenpastor aan het Oudkatholieke Seminarie. Ik ben medewerker bij Stichting De 7evende Hemel.

 

Verbonden met: